คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลปะ ชีวิต ความรัก 
กิจกรรมปี 2561

17 พ.ค. 2561

17 ก.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะ ชีวิต ความรัก

2140 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญชมนิทรรศการภาพเขียนสีและลายเส้น 

ที่สะท้อนความเป็นไปแห่งดวงจิต เปรียบเทียบพฤติกรรมของวานรได้อย่างแยบยล  

โดยศิลปินอภิชัย ภิรมย์รักษ์ 

 

ค่าใช้จ่าย: ค่าเข้าชม 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติม: โทร.081-989 2912 หรือ https://www.facebook.com/holsil.rimnan

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

17 พ.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561

09:00 - 17:00

122 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา(กม.20)
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ : 081-989 2912

โทรสาร :